Den 3 november 2020 skickade SDF tillsammans flera andra organisationer ett brev till landsbygdsministern och framhöll att grytanlagsprov med levande grävlingar måste förbjudas.
Både Naturvårdsverket och Jordbruksverket föreslår att användandet av levande grävlingar vid grytanlagsprov bör fasas ut och frågan har nu skickats ut på remiss. I februari nästa år ska remissvaren från berörda instanser ha inkommit, men Svenska Jägareförbundet har redan nu skickat en skrivelse till landsbygdsministern där de ifrågasätter förslaget.

På grund av det har SDF tillsammans med Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och Svenska Naturskyddsföreningen skrivit till landsbygdsministern och påpekat att det medför oacceptabla djurskyddsproblem att använda levande grävlingar vid grytanlagsprov av hundar.

Enligt djurskyddslagen ska djur i fångenskap skyddas från onödigt lidande och sjukdom, både fysiskt och psykiskt.

“Grävlingar som upprepat stängs in i konstgryt och utsätts för skällande, aggressiva hundar kan förväntas uppleva kraftig stress och därmed psykiskt lidande, även om de är uppfödda i fångenskap”, skriver organisationerna gemensamt i brevet och menar att alternativa metoder, exempelvis grävlingsrobot istället för levande grävling, bör vidareutvecklas.

– Frågan är inte avgjord än men det är upprörande att Sverige fortfarande tillåter att hundar hetsas mot en instängd grävling, säger SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis.

Läs hela brevet här