Stora mängder djur föds upp världen över i intensiva köttproducerande industrier. Detta är problematiskt av flera skäl, inte minst på grund av den dåliga djurvälfärden. Svenska Djurskyddsföreningen har skrivit under ett brev för att få världens största banker att ta avstånd från den här typen av djurhållning.
Storskalig industriuppfödning av djur innebär i regel att djuren växer upp på extremt små ytor utan möjlighet till naturligt beteende. Det här sättet att producera kött innebär också allvarliga konsekvenser för miljön, ökad risk för pandemier och utveckling av antibiotikaresistens.
Svenska Djurskyddsföreningen har därför tillsammans med ett stort antal internationella djurskyddsorganisationer skrivit under ett brev framtaget av World Animal Protection, där vi uppmanar några av världens ledande banker att sluta finansiera denna typ av köttindustri.

Läs mer om kampanjen här: