Svenska Djurskyddsföreningen har donerat en stor summa till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, till stöd för forskning om andningsproblem hos hundar med kortnosig huvudform. Intresset för dessa raser har ökat på senare tid, och i takt med det även hälsoproblemen.
Coronapandemin har ökat intresset för att ha hund generellt och några av de mest populära raserna är kortnosiga hundar, som fransk och engelsk bulldogg, liksom mops. Kortnosiga hundar drabbas dock ofta av andningsproblem orsakade av en förträngning i andningsvägarna vilket medför att de har svårt att leva ett normalt hundliv.

Tillståndet kallas för Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome, förkortat BOAS och många av dessa hundar behöver operation för att kunna andas normalt. Forskningsprojektet som SDF nu är med och finansierar syftar till att BOAS i framtiden ska kunna diagnostiseras och behandlas bättre.

– Donationen gör det möjligt för Maria Dimopoulous, doktorand för institutionen för kliniska vetenskaper att tillsammans med den övriga BOAS-forskningsgruppen ta ett ordentligt grepp kring den här forskningsfrågan, som är så viktig för de kortnosiga hundrasernas välfärd, säger Eva Skiöldebrand, professor på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU.

SDF har i många år arbetat mot extrem hundavel där utseende prioriteras framför funktion och hälsa. Lillemor Wodmar, ordförande i Svenska Djurskyddsföreningen, utvecklar:

– Välbefinnandet hos våra fyrbenta familjemedlemmar är central. Dessa charmfulla sällskapsdjur drabbas inte sällan av nedsatt andningsfunktion med lidande som följd. Forskningen hos SLU är ytterst angelägen för att komma till rätt med hur BOAS bäst kan behandlas, minskas och förhoppningsvis även botas framöver.

Läs mer här