Naturvårdsverket har reviderat sitt förslag till nya jakttider och tagit bort det kritiserade förslaget om att införa allmän jakt på bland annat ekorre och hermelin. SDF var en av de remissinstanser som från början motsatte sig allmän jakt på rödlistade arter.
I Naturvårdsverkets ursprungliga förslag till ny jakttidstidsöversyn ingick allmän jakt på bland annat ekorre och hermelin samt ett flertal rödlistade arter. Efter att förslaget skickades ut på remiss har myndigheten tänkt om.

– Efter det har vi gjort avvägningar med beaktande av de synpunkter som har lämnats in, säger Gunilla Skotnicka, biträdande chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Förutom ekorre och hermelin har man i det nya förslaget valt att inte gå vidare och tillåta allmän jakt på ett flertal andra arter: enkelbeckasin, korp, mufflonfår, skarv, skedand, svärta, säl, tamduva, vitkindad gås och årta.

Däremot finns skogsharen fortfarande med trots att den togs upp på samma myndighets Rödlista 2020 och där klassas som “nära hotad”. Naturvårdsverket konstaterar i det nya förslaget att skogsharen visserligen har trängts tillbaka och att framtidsutsikterna är dåliga, men bedömer att det är andra faktorer än jakt som är orsaken till att populationen minskat.

– Detta en stor framgång för SDF och andra djurskyddsorganisationer som inte vill att tidigare fredade, vilda djur ska anses lämpliga att jaga bara med argumentet att de är ”jaktbara”. Nu hoppas vi på att regeringen även stryker förslaget om allmän jakt på den hotade skogsharen, säger SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis.

Läs hela förslaget här