Idag, den 17 december, kom beskedet från EU-domstolen: det blir fortsatt tillåtet för medlemsländer att förbjuda slakt utan föregående bedövning. SDF har hela hösten jobbat för rätten att behålla det förbud som Sverige haft sedan 1937, bland annat i en debatt i SVTs Aktuellt och genom samarbete med Eurogroup for Animals.
“Det är en historisk dag för djuren”, skriver Eurogroup for Animals i ett pressmeddelande och syftar på att EU-domstolen nu slagit fast att det även i framtiden kommer vara tillåtet för varje enskilt medlemsland att införa, eller behålla, förbud mot att djur slaktas utan att först bedövas. Detta enligt EUs slaktförordning 1099/2009.

Domen klargör att slaktförordningen inte utesluter medlemsländer från att införa eller behålla krav på bedövning före slakt, inte heller när slakt sker inom ramen för religiösa ritualer. Man skriver vidare att den senaste utvecklingen när det kommer till bedövningsmetoder i samband med slakt både kan ta hänsyn till djurens välmående och till religiösa intressen.

EU-domstolen har därmed valt inte gå på generaladvokat Gerard Hogans linje, som i en skrivelse i september 2020, ville stoppa medlemsländernas rätt till egen lagstiftning på området med hänvisning till religionsfriheten och att det bröt mot EUs slaktförordning.

– Förnuftet har segrat, något alla djurvänner kan vara glada över. Generaladvokatens uttalande visar dock att som medlemmar i EU måste vi i Sverige konstant bevaka vad som händer i EUs politik och juridik. Ett beslut i EU-domstolen berör oss lika mycket som andra medlemsländer, kommenterar SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis.