Idag, den 9 mars 2021, hölls ett webbsänt seminarium i riksdagen om hundsmuggling. Seminariet anordnades av Riksdagens djurskyddsforum i samarbete med Svenska Djurskyddsföreningen och Djurens Vänner.
Smuggling av hundar innebär ett stort djurskyddsproblem: djuren utsätts för stort lidande både under uppfödningen i undermåliga valpfabriker och under transporterna som ofta sker utan mat, vatten eller rastning.

Därtill är hundsmugglingen en samhällsfara då smitta, framför allt rabies, kan föras in i landet och utsätta både djur och människor för hälsorisker. Smuggling av hundar är också kopplad till annan grov brottslighet som förfalskning av intyg och id-handlingar liksom narkotikasmuggling.

Under coronapandemin har antalet smuggelhundar som illegalt förs in i landet ökat dramatiskt. Bara hittills i år har 108 hundar upptäckts av Tullverket, vilket kan jämföras med 241 stycken under hela 2020. Pandemin tycks också ha förändrat smugglarnas tillvägagångsätt: från storskalig smuggling med hundar gömda i bilar, till att “privatpersoner” för med sig tre till fem hundar åt gången, ofta med förfalskade id- och vaccinationshandlingar.

Moderator för seminariet var SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis och föreläste gjorde Elina Åsbjer – Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Toril Moseng – Federations of veterinarians of Europé (FVE), Fredrik Malmgren – Djurens Vänner, Martin Petersson – Tullverket, Lotta Hofverberg – Jordbruksverket och Sonia Lopes – Länsstyrelsen Stockholm.

Talarna beskrev situationen utifrån sina respektive yrkesroller och presenterade förslag på lösningar och åtgärder för att komma till rätta med hundsmugglingen. Några av förslagen var:

– Införa anmälningsplikt för veterinärer vid misstänkt hundsmuggling

– Ändra lagstiftningen så att berörda myndigheter kan utbyta
och dela information

– Strängare påföljder, både för smugglare och hundköpare

– Hårdare krav på annonseringssajter

– Förbättring av nuvarande EU-lagstiftning

– Mer internationellt samarbete

– Obligatorisk id-märkning med spårbarhet

– Information/kommunikation från olika håll för att nå många olika
målgrupper