Den 10 december anordnade SDF tillsammans med Nationellt centrum för djurvälfärd – SCAW och Compassion in World Farming ett seminarium om hobbyvallning med hund. Fokus för dagen var fåret och vilka djurskyddsaspekter som kan uppstå i samband med hobbyvallning.
Att valla får med hund, oftast med rasen border collie, är i regel utmärkt stimulans för vallhunden; de får göra det som de är ämnade att göra. Men hur upplever fåren det? Vilka djurskyddsaspekter kan dyka upp? Det diskuterades under seminariet som leddes av SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis.

Nio föreläsare var inbjudna: Katarina Lingehag-Ekholm – Compassion in World Farming, Elina Åsbjer – SCAW, Lena Persson – Svenska Vallhundsklubben, Kalle Hammarberg – veterinär, Kenth Svartberg – etolog SLU, Yvonne Öster & Bella Tidblad – hundinstruktör respektive fårbonde och journalist, Sonia Ögren Kull – Länsstyrelsen Skåne, Ann Awes – Svenska Kennelklubben, SKK.

Syftet med dagen var att belysa hur träning och tävling påverkar de vallade fåren. Vi fick höra hur fåren fungerar, att de är intelligenta och lättlärda djur liksom hur de upplever stress i olika situationer.

Även SKKs vallningspolicy, som ligger till grund för stor del av verksamheten, redogjordes för liksom lagstiftning och kontroll av djurskyddet i samband med vallning med hund.

Dagen avslutades med en paneldiskussion, där bland annat frågor om bitning togs upp och hur väl SKKs policy verkligen följs. Flera av deltagarna förde fram att det hos hundägaren behövs mer kunskap och utbildning om fårens beteende och att det vore värdefullt med mer insyn i hur träningar och tävlingar går till. Man kom också fram till att SKKs vallningspolicy behöver uppdateras och förtydligas och att det skulle vara värdefullt om Länsstyrelsen, som ansvarig kontrollmyndighet, ökade sitt engagemang i frågan med fler kontroller och mer förebyggande arbete.

Läs mer om seminariet och om fårvallning med hund i Djurens Värld nr 1/2021.