Bara ett fåtal fall av misstänkt TBE, fästingburen hjärninflammation, har rapporterats hos hund men nu har det första fallet bekräftats i Sverige. TBE orsakas av ett virus som smittar genom fästingbett och kan drabba både människor och djur. Det är nu viktigare än någonsin att hålla hunden skyddad mot fästingar under hela säsongen.
En fallrapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) beskrev i mitten av oktober 2020 det första skandinaviska fallet av bekräftad TBE hos hund. En fyra år gammal blandrashund togs till Universitetsdjursjukhuset i Uppsala med neurologiska symtom (symtom på hjärnskada). Trots behandling blev hunden sämre och avlivades efter ett dygn. Obduktionen visade inflammation i hjärnhinna, hjärna och ryggmärg. Ytterligare tester visade förekomst av TBE-virus i hjärnvävnaden och TBE-infektion kunde därmed bekräftats. Troligt smittoområde var landsbygden i Mälardalen, där hunden normalt bodde.

Författarna till fallrapporten påtalar att efter detta fynd bör TBE vara

en möjlig diagnos hos hundar som uppvisar kliniska tecken på neurologisk sjukdom i områden där TBE-positiva fästingar förekommer. Exempel på misstänkta symtom är plötsliga rörelsesvårigheter och anfall av okontrollerade muskelrörelser. TBE-test bör inkluderas som en del av utredningen av misstänkta fall.

Såväl djurägare som veterinärer bör öka medvetenheten om att klimatförändringar och varmare väder gör fästingar aktiva under längre perioder än tidigare. Kliniska fall av TBE hos hundar kan därmed förväntas inträffa under en större del av året i smittade områden i framtiden.