SDF och våra samarbetspartner Eyes on Animals, Ethical Farming Ireland och L214 har i ett års tid bett Stena Line sluta med transporter av ej-avvanda kalvar från Irland till Frankrike, utan framgång. Transporterna bryter mot EUs djurtransportregler men de irländska myndigheterna agerar inte. Nu har vi startat en namninsamling för att få Stena Line att upphöra med sjötransporter av kalvar från Irland.

100 000-tals av Irlands mjölkkalvar exporteras varje år levande och ännu inte avvanda (ca tre veckor gamla) till den europeiska kontinenten, via Frankrike för vidare uppfödning i Belgien, Holland eller Spanien. Sjöresan går ofta från Rosslare på Irland till Cherbourg i Frankrike via det svenska rederiet Stena Line.

Transporten sker med djurtransportlastbilar och tar vanligen mellan 23-29 timmar från pålastning till avlastning. Under denna tid får kalvarna ingen mjölkersättning, bara dricksvatten. Detta är ett brott mot EUs djurtransportförordning 1/2005, som säger att ej-avvanda kalvar måste utfodras minst var artonde timme. EU-förordningens foderintervall är i sig mycket långt, svenska riktlinjer är att ej-avvanda kalvar ska få mjölkersättning minst var åttonde timme.

Svenska Djurskyddsföreningen och våra samarbetspartners Eyes on Animals, Ethical Farming Ireland och L214 har sedan augusti 2019 upprepade gånger informerat Stena Line att deras sjötransporter av ej-avvanda kalvar bryter mot EUs djurtransportregler.

Vi har uppmanat rederiet att sluta ta emot dessa lastbilar av djurskyddsskäl, men Stena Line har valt att fortsätta transporterna. Myndigheter på Irland har heller inte velat agera.

Vi som undertecknar detta upprop uppmanar nu Stena Lina att upphöra med alla sjötransporter av kalvar från Irland till kontinentala Europa, så länge EUs djurtransportregler inte följs. Vi kommer själva att bojkotta Stena Lines färjor tills rederiet slutar med kalvtransporterna.

Denna namninsamling kommer att överlämnas till ledningen för Stena Line i slutet av 2020.

Till namninsamlingen