Visste du att det är lag på att alla svenska mjölkkor ska få komma ut på bete på sommaren? Och att politiker och lantbrukare just nu arbetar aktivt för att få betesrätten slopad?

Ingen som har varit på ett kosläpp kan väl tvivla på hur glada korna är när de får komma ut på bete efter en lång vinter. Att kor på bete har en bättre djurvälfärd har också bekräftats i ett stort antal forskningsstudier – de får bättre utlopp för sina naturliga beteenden, rör sig mera och har lägre stressnivåer. Det är dessutom fastslaget att kor på bete är friskare och har mindre problem med hälta, juverinflammation och hasskador.

Betesrätten är utmärkande för Sverige i ett EU-perspektiv. I flera andra EU-länder är andelen kor som får gå ut lägre än 25 procent. Och trenden är negativ – att hålla korna inne året om blir allt vanligare runtom i Europa.

Det här är något som även svenska lantbrukare efterfrågar. Ett antal mjölkbönder vill nämligen slippa ha sina kor på bete, för att förbättra sin lönsamhet, och politiker är inte sena att gå dem till mötes. Just nu pågår ett försök med att hålla 1.500 mjölkkor i Sverige inomhus året om. Det här är första steget mot att ta bort rätten till bete helt och hållet.

Nu ber vi dig att göra din röst hörd, inte bara för att korna ska få behålla sin rätt att beta, utan för att också tjurar och kalvar ska få komma ut – den rätten har de inte idag. Klicka här för att komma till vår namninsamling!