Skrivelse till landsbygdsministern

Svenska Djurskyddsföreningen har tillsammans med tre andra djurskyddsorganisationer författat en skrivelse till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg med en vädjan om att beakta djurskyddet i samband med djurtransporter. Detta med anledning av det kommande mötet med EUs jordbruks- och fiskeråd den 13 juni.

EU-parlamentets omröstning den 17 januari 2022 i frågan blev en besvikelse. Likaså rekommendationerna från parlamentets särskilda utskott för djurtransporter, ANIT. Ingen tydlig skrivelse antogs om att det behövs en maxgräns på åtta timmars transporttid. Inte heller antogs någon rekommendation om ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU. Vidare ställde sig parlamentet inte bakom förslaget om ett förbud mot transport av dräktiga djur och den antagna skrivningen om transport av unga, ej avvanda djur är svag.

SDF och de undertecknande organisationerna vill särskilt lyfta följande områden, och uppmanar nu landsbygdsminsiter Anna-Caren Sätherberg att ta initiativ till förändring:

  • Ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • En maxgräns på åtta timmars transporttid. Max fyra timmar för kaniner och fåglar.

 

  • Ett förbud mot att transportera ej avvanda och dräktiga djur (där 40 procent av dräktigheten passerat).
  • Åtgärder för striktare efterlevnad av lagstiftningen. En fungerande kontroll är nödvändig och kännbara konsekvenser när överträdelser görs. Fler oannonserade kontroller behövs.
  • Ett förbud mot transport av levande djur om den förväntade utomhustemperaturen överstiger 25 grader.

Läs hela brevet till landsbygdsministern här

Den 14 juni går dessutom kampanjen ”Ban live exports international awareness day” av stapeln, där SDF kommer att delta. Organisationen Comapassion in world farming står bakom Twitterkampanjen som syftar till att få bort all export av levande djur. Håll utkik i sociala medier efter hashtaggen: #BanLiveExports

 


« Tillbaka