Svenska Djurskyddsföreningen har tillsammans med tre andra djurskyddsorganisationer författat en skrivelse till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg med en vädjan om att beakta djurskyddet i samband med djurtransporter. Detta med anledning av det kommande mötet med EUs jordbruks- och fiskeråd den 13 juni.

EU-parlamentets omröstning den 17 januari 2022 i frågan blev en besvikelse. Likaså rekommendationerna från parlamentets särskilda utskott för djurtransporter, ANIT. Ingen tydlig skrivelse antogs om att det behövs en maxgräns på åtta timmars transporttid. Inte heller antogs någon rekommendation om ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU. Vidare ställde sig parlamentet inte bakom förslaget om ett förbud mot transport av dräktiga djur och den antagna skrivningen om transport av unga, ej avvanda djur är svag.

SDF och de undertecknande organisationerna vill särskilt lyfta följande områden, och uppmanar nu landsbygdsminsiter Anna-Caren Sätherberg att ta initiativ till förändring:

  • Ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.

Läs hela brevet till landsbygdsministern här

Den 14 juni går dessutom kampanjen ”Ban live exports international awareness day” av stapeln, där SDF kommer att delta. Organisationen Comapassion in world farming står bakom Twitterkampanjen som syftar till att få bort all export av levande djur. Håll utkik i sociala medier efter hashtaggen: #BanLiveExports