Ställ krav på kandidaterna i EU-valet 2024! Bättre EU-lagar kan sätta stopp för onödigt lidande, förbjuda handeln med djurprodukter som orsakat stort lidande och skydda Europas värdefulla djurliv.

Den 6-9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Nu kan du skicka ett budskap till de som kandiderar i ditt land. Eurogroup for Animals (där SDF är medlem) har gjort en hemsida där medborgare i varje land kan skicka ett automatiskt brev till EU-kandidaterna. Här hittar du det automatiska brevet.

I brevet så ber sändaren kandidaten att avge ett löfte för att främja tio djurvälfärdsområden. Bland annat handlar det om långa djurtransporter, djurförsök, förbud mot pälsfarmning och striktare regler för importerade animaliska produkter, liksom förbättringar för sällskapsdjur. Här kan du läsa utförligare om de tio löftena.