Stoppa kvarkan är en årlig kampanj med målet att stoppa den allvarliga och smittsamma sjukdomen kvarka hos hästar. Under 6-12 maj 2024 samarbetar Svenska Djurskyddsföreningen med Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA, HästSverige och flera andra organisationer för att synliggöra sjukdomen och sprida information.

Kvarka är en smärtsam och smittsam sjukdom som kan få dödliga komplikationer. Den påverkar de drabbade hästarna, verksamheter och hela hästnäringen. I genomsnitt drabbas ett stall i veckan i Sverige av kvarka och sjukdomen är mer än tio gånger vanligare än hästinfluensa. Symtomen börjar ofta med feber, nedsatt allmäntillstånd och senare hosta och näsflöde. Vissa hästar har dock lindriga eller inga symtom alls.

Årets kampanj har fokus på fyra enkla åtgärder: Gör det som är BÄST för din häst.

B – Boost immunförsvaret med vaccin mot kvarka

Ä – Ägna tid och engagemang för hästens smittskydd

S – Separera, isolera och signalera snabbt

T – Tempo och ha koll på din häst

– För varje år med kampanjen kommer vi närmare ett kvarkafritt Sverige. I år lyfter vi vaccinfrågan, för man behöver kombinera smittskydd och vaccination så att hästar slipper bli sjuka. Vaccination mot Streptococcus equi har visats ge högt skydd mot kvarka, vilket besparar hästarna mycket lidande, säger Gittan Gröndahl, tillförordnad statsveterinär på SVA.

Läs mer om kampanjen och sjukdomen här: Stoppa kvarkan 2024