COVID-19 medför just nu stora djurskyddsproblem i samband med transporter av djur i Europa. SDF har därför tillsammans med en rad andra djurskyddsorganisationer skickat ett akutbrev till EU-kommissionen och ministerrådet med en vädjan om att stoppa transporterna tills coronakrisen är över.
Runt om i Europa inför nu EU-medlemsländer egna inreseförbud utan samordning. Det har fått till följd att gränskontroller har upprättats samtidigt som djur fortsätter att transporteras som om det gränslösa EU fortfarande existerar.  

Dagsaktuella rapporter från flera europeiska djurskyddsorganisationer vittnar om 40 km långa köer vid gränsen mellan Tyskland och Polen, med väntetider på ca 18 timmar för lastbilar som ska passera gränsen. Kroatien har helt förbjudit infart av djurtransporter från “högriskområden” vilket gör att transportbilarna fastnar vid gränsen. De långa köerna vid gränsen mellan Bulgarien och Turkiet rör sig enligt uppgift bara ca 100 meter per timme.  

 

 

 

 

 

Detta orsakar stort lidande för de djur som transporteras. Djuren blir allt mer utmattade och medtaget foder och vatten riskerar snart att ta slut. Den maxgräns för hur länge levande djur får transporteras överskrids flera gånger om och situationen förvärras timme för timme 

Paraplyorganisationen Eurogroup for Animals, där SDF är medlem, har därför idag skickat ett akutbrev till EU-kommissionen och ministerrådet med en vädjan om att stoppa alla djurtransporter både mellan EU-länder och ut ur EU, under tiden som coronakrisen pågår.  

Läs brevet här