Svenska Djurskyddsföreningens insamling till förmån för djuren i Ukraina har engagerat många. Förutom pengar har människor skänkt foder, halsband och koppel, bäddar och filtar samt veterinärvårdsartiklar. I början av april hölls också en ridande parad genom Stockholm i syfte att uppmärksamma och hjälpa djuren som drabbas av kriget.

Insamlingen av material görs i samarbete med Swedish Animal Aid som arbetar med kastreringsprojekt av hundar och katter i Rumänien. De har delvis fått ställa om sitt arbete på grund av kriget i Ukraina och jobbar nu nära gränsen med att hjälpa människor som flyr med sina husdjur.

Den 3 april anordnades dessutom en ridande parad genom Stockholms innerstad där SDFs generalsekreterare Maria Lönn och delar av styrelsen deltog. Den här dagen skänktes samtliga medlemsavgifter från nya medlemmar i SDF till Ukrainadjuren. Den ridande paraden inbringade 49 917 kronor.

Svenska Djurskyddsföreningen har dubblat alla inkommande donationer och har till dags datum skickat totalt 210 000 kronor till organisationen Casa lui Patrocle – Animal Rescue som finns med på Eurogroup för Animals (där SDF är medlemmar) lista över seriösa organisationer. Pengarna har bland annat gått till inköp av rabiesvaccin, EU-pass och avmaskningsmedel.

– Det är ett fantastiskt engagemang för djuren i Ukraina och vi är mycket glada att vi kan vara med och hjälpa både djuren och deras ägare som lider svårt av kriget, säger Maria Lönn.

Vill du stötta djuren i Ukraina? Swisha din gåva till 123 09 607 08 och märk med ”UKRAINA”. Du kan också skänka via postgiro 55 99 85-7, märk även denna med ”UKRAINA”. Vi fortsätter tills vidare att dubbla alla summor som kommer in.