Visste du att många svampar även är giftiga för hundar? Varje höst drabbas ett antal hundar av svampförgiftning. Tumregeln är att de svampar som är farliga för människor även är farliga för hundar.

En glupsk eller matglad hund kan därför vara bra att ha extra koll på under skogsturen, liksom nyfikna valpar och unghundar. Vissa svampsorter är direkt dödliga och andra kan göra hunden mycket sjuk. De sorter som hundar inte tål är: röd flugsvamp, brun flugsvamp, panterflugsvamp, vit flugsvamp, lömsk flugsvamp, toppig giftspindling (spindelskivling) och stenmurkla.

Symtom på svampförgiftning beror på vilken sort hunden fått i sig. Kräkningar och diarré är vanligast och kommer ofta snabbt. Andra symtom kommer först efter några dagar men då kan levern redan fått kroniska skador. Spindelskivling är en sådan svamp där symtomen kommer senare. Det är en av de giftigaste svamparna som finns i Sverige och påverkar hundens lever direkt, ibland med dödlig utgång.

Om du misstänker att din hund har fått i sig giftig svamp – ta den omedelbart till veterinär. Ta gärna ett foto av svampen och visa för veterinären om du har möjlighet. På så sätt vet man vilken sort det rör sig om.

Giftinformationscentralen finns utförlig och bra information om alla giftiga svampar.

Källa: Agria