Efter ett lyckat studiebesök överväger nu ett antal EU-länder att ta efter det svenska sättet att arbeta med grisuppfödning utan svanskupering.
Tidigare i år fick Sverige besök av delegationer från Storbritannien, Tjeckien, Ungern, Frankrike och Belgien, som kommit för att studera hur grisuppfödning med knorr fungerar. En av arrangörerna var Lantbrukarnas riksförbund och de gläds nu åt att ett konkret resultat av studiebesöken är att grisproducenter i Sverige nu får respekt och uppskattning för sitt sätt att arbeta.

– Från att tidigare ha blivit betraktade som ”dumma svenskar”, särskilt när grisbranschen hade stora ekonomiska problem, har vi nu blivit en förebild för hur man föder upp grisar med svans. Knorren förknippas med ett sunt förhållande till antibiotikan, något som förhindrar resistensen och gagnar humanhälsan, säger LRF:s Margareta Åberg i ett pressmeddelande.

Även EU-kommissionen lyfter fram studiebesöket i sitt nyhetsbrev Agra Europe Weekly Briefing. Man berättar bland annat att fem andra medlemsländer överväger nya sätt att förbättra sin grisvälfärd efter att ha studerat Sveriges erfarenheter av svanskupering.

Svenska Djurskyddsföreningen gläds åt uppgifterna om att den svenska modellen för grisuppfödning inspirerar andra länder att ta efter. Sverige ligger i framkant när det gäller grisars levnadsvillkor och problemen med svanskupering är utbredda inom många andra EU-länder, trots att det egentligen är förbjudet enligt EU:s djurskyddslagstiftning.