En granskning gjord av Fair Finance Guide visar att svenska bankers krav på djurskydd i sina investeringar är fortsatt dåligt. Undantaget är Nordea som har nya riktlinjer för jordbrukssektorn där flera djurskyddsfrågor ingår.
Fair Finance Guide (FFG) är ett samarbetsinitiativ mellan 13 länder som granskar hur hållbart och ansvarsfullt banker investerar och lånar ut pengar. En gång om året kartlägger och betygsätter de bankerna inom en rad hållbarhetsområden, bland annat: arbetsvillkor, biologisk mångfald, klimatförändringar och djurskydd. Syftet är att förbättra insynen för allmänheten och påverka bankerna att ta större ansvar.

Granskningen 2020 visar att djurskydd, precis som förra året, fortfarande är lågt prioriterat av svenska banker. Endast Nordea sticker ut som har publicerat nya riktlinjer för jordbrukssektorn som innefattar att företag ska följa

flera djurskyddsprinciper. Det kan till exempel vara att djur inte ska hållas i för små burar och att fiskodlingar ska vara hållbarhetscertifierade. Detta saknas helt hos de övriga storbankerna. Två mindre nischbanker får däremot toppbetyg: Ekobanken och JAK Medlemsbank.

Några banker har i år fått poäng för att ha deltagit i ett internationellt branschinitiativ, FAIRR, som innebär minskad användning av antibiotika hos djurhållningsföretag. Skandia får också extra poäng för att de undertecknat ett upprop från investerare i samma fråga.

Som jämförelse kan tas Nederländerna, som ställer betydligt högre krav på djurskydd: där ställer sig åtta av de största bankerna bakom 66 procent av djurskyddsprinciperna. I Sverige står i genomsnitt bara elva procent av de största sju bankerna bakom dessa principer.

Fair Finance Guide i Sverige leds av Sveriges Konsumenter i samarbete med Amnesty International, Diakonia, Fair Action, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection.

Läs mer här

Eller en sammanfattning av årets granskning här: Dålig satsning på djurskydd