Svenska djurskyddsföreningen är en av flera organisationer som har skrivit under ett debattinlägg som i dag (1/8) publicerades i tidningen ETC angående Jordbruksverkets förslag på nya föreskrifter för djurhållning.
I inlägget förklaras de anledningar till varför vi och de andra organisationerna ställer oss emot de föreslagna föreskrifterna.

Förslaget är grundat på svaga studier och har tagits fram på ett sätt som på flera punkter strider emot vad som rekommenderas i den utredning som gjordes i samband med framtagandet av den nya djurskyddslagen. I utredningen fastslogs bland annat att en dialog bör föras med både djurskydds- och konsumentorganisationer under arbetet med nya föreskrifter, vilket inte har gjorts i det här fallet. Flera punkter i förslaget, exempelvis det att griskultingar ska få avskiljas redan vid 21 dygns ålder, anser vi dessutom går helt emot

regeringens löfte om att inte sänka djurskyddet.

Vi föreslår istället att vänta med nya föreskrifter tills livsmedelsstrategins vetenskapliga råd är på plats, att regeringen tydliggör för Jordbruksverket att djurskyddet inte får försämras och att djurskydds- och konsumentorganisationer ska få vara delaktiga i arbetet med nya föreskriftsförslag.

Debattartikeln i sin helhet finns att läsa här: https://www.etc.se/debatt/jordbruksverket-sanker-djurskyddsnivan-agera-politiker