Efter många turer står det nu klart att regeringen även i år beslutar om att utbetala ett extra stöd till myndigheterna som ansvarar för djurskyddskontrollen.
Det har sedan i höstas rått stora oklarheter kring det extra stöd om 30 miljoner som sedan 2011 årligen har utbetalats till länsstyrelserna och Jordbruksverket, i syfte att stärka och utveckla de djurskyddskontroller som länsstyrelserna ansvarar för.

I den budgetproposition som regeringen lade fram i höstas fanns inte dessa pengar med, vilket har lett till oro och osäkerhet bland landets länsstyrelser. På vissa håll har man redan blivit tvungna att göra nedskärningar.

I vårbudgeten som offentliggjordes under gårdagen finns dock åter de extra 30 miljonerna med. Av dessa ska 25 miljoner gå till länsstyrelserna och fem miljoner ska gå till Jordbruksverket. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht konstaterar i ett uttalande att en väl fungerande, träffsäker och effektiv djurskyddskontroll är en viktig samhällsfunktion och bidrar till en bättre djurvälfärd.