Sedan 2019 finns Svenska Djurskyddsföreningen representerad i de djurförsöksetiska nämnderna. Är du intresserad av att sitta i en nämnd och göra en insats för djuren? Då är du välkommen att höra av dig till oss, emellanåt har vi lediga platser att fylla.
Idag finns sju nämnder i Sverige: i Göteborg, Linköping, Umeå och Uppsala finns en i respektive stad, i Malmö/Lund en gemensam och i Stockholm två. I varje nämnd finns 13 ledamöter. Två platser representeras av djurskyddsorganisationer, i övrigt består nämnden av sex forskare/djurskötare, fyra lekmän som nominerats av politiska partier samt en jurist som ordförande.

Alla djurförsök måste först prövas av en djurförsöksetisk nämnd. Huvudman för nämnderna är Jordbruksverket och prövningen sker inom ett brett regelverk: EU-direktiv, djurskyddslag, djurskyddsförordning och Jordbruksverkets föreskrifter. Om nämnden inte godkänner ansökan får försöket inte utföras.

Svenska Djurskyddsföreningen har en av de båda ordinarie djurskyddsplatserna, med personlig suppleant, i samtliga nämnder. Som ledamöter kan vi föreslå strykningar och ändringar i ansökningarna för att försöken ska genomföras med färre djur och på skonsammare sätt. Vi kan även yrka på att försöket inte ska genomföras alls. Platserna i nämnderna ger också värdefull insyn i en verksamhet som inte är tillgänglig för vanliga medborgare.

Är du intresserad och vill veta mer? Mejla maria@djurskydd.org