Företräd SDF i en djurförsöksetisk nämnd

Svenska Djurskyddsföreningen har fått det hedrande uppdraget att tillsätta två företrädare var i landets sju djurförsöksetiska nämnder. Nu kan du anmäla intresse att bli vår ledamot i en sådan nämnd.

SDF har fått uppdrag av Jordbruksverket att tillsätta två företrädare var i landets sju djurförsöksetiska nämnder: Umeå, Uppsala, två i Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö/Lund. Uppdraget gäller från den 1 juli 2019 till den 30 juni 2023 dvs fyra år.

Varje nämnd består av 14 ledamöter varav två jurister. Av de tolv övriga ledamöterna är ena hälften forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal, medan den andra hälften består av lekmän/djurskyddsföreträdare.

Det handlar om ca 10 möten/år. SDF har en ordinarie plats och en suppleant. Dessa två personer delar internt upp arbetet mellan sig. Mindre arvode utgår + reseersättning.

Vill du påverka arbetet med djurförsök i Sverige, skicka ditt namn, mejladress, postadress och telefonnummer till johan@djurskydd.org. Beskriv även kort vilken erfarenhet du har att läsa vetenskapliga ansökningar. Vi måste ha din anmälan senast den 1 april.

PS: En förutsättning är självklart att du är medlem i SDF.


« Tillbaka