Svenska Djurskyddsföreningen arbetar tillsammans med Swedish Animal Aid i projektet ROSE (Romania and Sweden), ett unikt samarbete för hundar i Rumänien.

Rumänien har stora mängder gatuhundar som lider svårt. Rabies, parvovirus och andra smittsamma sjukdomar är vanligt.
Djurskyddet är ofta lågt prioriterat och hundarna drabbas av hunger, törst, skador från trafik och parasiter.

I förlängningen påverkar detta även Sverige eftersom en del av dessa hundar adopteras hit, ibland utan att vaccinationer och dokumentation är i ordning.

Tillsammans med myndigheter på plats jobbar Svenska Djurskyddsföreningen och Swedish Animal Aid med ROSE för att kraftigt minska antalet nya valpar genom att kastrera hundar i reproduktionsbar ålder.

I maj 2022 var SDFs generalsekreterare Maria Lönn på plats i ett av de fattigaste länen, Neamt County, för att med egna ögon se hur problemet med främst gatuhundar ser ut.
-Det är svårt att på förhand föreställa sig mängden övergivna hundar, det är ett ständigt överflöd och hela tiden föds fler kullar. Antingen av hemlösa gatuhundar eller av tikar som har en ägare men där ägaren inte vill ha valparna. Ofta dumpas de ute på en åker eller liknande. Överkörda hundar är tyvärr en vanlig syn längs vägarna, säger Maria Lönn.

Nyligen beslutade myndigheterna i Neamt County att ta krafttag och höja djurskyddet. Man har avsatt pengar för fler kastreringar, resurser till djurpoliser och påbörjat byggandet av ett modernt shelter (djurhem) som kan ta emot alla slags djur, även lantbruksdjur.
-Nu när myndigheterna är med på tåget och vill ha vårt stöd ser vi detta som en fantastisk möjlighet att göra verklig skillnad på lång sikt. Ingen hund förtjänar att vara överflödig, säger Maria Lönn och poängterar att förhoppningen är att projektet i Neamt County blir en framgångssaga och att andra län i Rumänien ska ta efter.

I samband med kastreringarna kommer man inom projektet att se till att hundarna även vaccineras mot bland annat rabies, liksom chipmärkas och registreras i en nationell databas.