Styrelse och stadgar

Svenska Djurskyddsföreningens styrelse 2018-2019

Ordförande
Lillemor Wodmar, Vendelsö

1:e vice ordförande
Björn Elmerfeldt, Gävle

Skattmästare
Anna Nygren, Huddinge

Styrelseledamöter
Stefan Carlström, Åkersberga
Åsa Elmerfeldt, Gävle
Lotta Persson, Gotland
Toni Wisth, Gotland

Suppleanter
Helena Reinel, Bromma
Malin Sunnman, Bromma

Hedersmedlem
Gösta Bengtsson, Täby

 

Stadgar
Föreningens stadgar kan läsas här genom att klicka på länken: stadgar SDF 2018