Från 1 januari 2023 gäller en ny lag om id-märkning och registrering av katter hos Jordbruksverket. Det kommer göra att ditt ansvar som kattägare blir tydligare, bidra till att höja kattens status som sällskapsdjur och i förhoppningsvis sänka antalet hemlösa katter i Sverige. 
 
Redan nu kan du som kattägare börja förbereda dig genom att se till att din katt är id-märkt. Om den redan är det är det bara att registrera den hos Jordbruksverket efter årsskiftet.
 
När alla katter är märkta och registrerade blir det lättare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Det kommer också att göra det enklare att se vilka katter som saknar hem, så att de kan tas om hand.
Om du har katthem eller andra kattorganisationer i kommersiellt syfte ska du registrera anläggningen där du håller djuren.
 

Checklista inför den nya kattlagändringen 1 januari:

 
Hur id-märker jag min katt?
Hos din veterinär kan du märka med chip eller tatuering i ett av kattens öron. Du kan också gå till en id-märkare med godkänd utbildning. De märker med chip. Det chip- eller id-nummer som katten får ska du ange när du registrerar katten på Jordbruksverkets register.
 
Chip eller tatuering?
Båda metoderna är godkända. Jordbruksverket rekommenderar chipmärkning.
 
Vilket chip?
Fråga din veterinär eller id-märkare vilket chip de använder. Chip som är godkända av Jordbruksverket utifrån kraven i EU:s djurhälsoförordning har unika chipnummer vilket underlättar registreringen. Då kan du också vara säker på att katten tryggt kan resa i hela EU.
 
För mer information: läs på Jordbruksverket