Svenska konsumenter som väljer livsmedel fäster allt större vikt vid varornas ursprung, visar en ny undersökning.

En undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av bolaget Svenskmärkning AB visar att mer än varannan konsument anser att svenskproducerat är den viktigaste faktorn när de handlar mat.

Bland 1 028 intervjuade i slutet av oktober svarade 56 procent att det viktigaste är att maten är svenskproducerad, vilket kan jämföras med en andel på 48 procent för ett år sedan.

Personerna som deltog i undersökningen fick uppge två faktorer som de prioriterar när de handlar livsmedel. Det som visade sig näst viktigast var att maten var hälsosam. Därefter följde smakupplevelse, pris och huruvida maten är ekologisk.

– Vi ser en tydligt växande vilja att handla svenskproducerad mat, konstaterar Maria Forshufvud, VD för Svenskmärkning AB, i ett pressmeddelande.

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige lanserades i våras. Hittills har fler än 90 företag anslutit sig och mer än 4 000 produkter har blivit godkända för märkningen.

Maria Forshufvud slår fast att tidpunkten för lanseringen var helt rätt och att förhoppningen om stärkt efterfrågan på alla typer av svenska råvaror har infriats.

– Det är precis vad som sker nu, det är en förflyttning på gång. Vi ser den ökande efterfrågan som en potential för marknadstillväxt av både svenska råvaror och ingredienser som producerats i Sverige, säger Maria Forshufvud.

En undersökning som Svenska Djurskyddsföreningen tillsammans med en rad andra djurskyddsorganisationer lät genomföra förra hösten, visar att när det gäller animaliska produkter beror viljan att handla svenskt till stor del på upplevelsen att svenska djur behandlas bättre än djur i andra länder. Fler än 8 av 10 anser att upplevelsen att ”djuren har behandlats bättre i Sverige” är viktigt eller mycket viktigt för deras vilja att välja svenska animaliska livsmedel framför utländska alternativ.

Fakta: Kriterier för märkning med Från Sverige

• Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige.
• Odling sker i Sverige.
• All förädling och packning sker i Sverige.
• I sammansatta produkter är minst 75 procent svenskt. Korv, bröd och fruktyoghurt är några exempel.
• Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är alltid 100 procent svensk, även i sammansatta produkter.