Ko och kalv tillsammans

Går det att utforma ett system för storskalig mjölkproduktion där ko och kalv får vara tillsammans? Det har professor Sigrid Agenäs undersökt i ett forskningsprojekt vid SLU. Läs om det på sidan 8.

Parken Zoo

Respekt och empati för djur måste väckas tidigt. Parken Zoo har med stöd av Svenska Djurskyddsföreningen arbetat i flera år med att undervisa Eskilstunas skolbarn om djur och natur. Reportage om verksamheten på sidan 14.

Forskning

Hur har djurskyddsområdet förändrats de senaste 30 åren? Frida Lundmark-Hedin, Margareta Stéen och Lotta Berg på SLU skriver om forskningsprojektet som tittat på hur lagstiftning och djurskyddets organisation på myndighetsnivå förändrats de senaste decennierna. Sidan 12.

LEDARE

SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis om adopterade gatuhundar från Ryssland, om plågsamma  djurtransporter in och ut från EU och om vikten av att arbeta gränslöst när det kommer till djurskydd.

Klicka på omslaget nedan för att läsa tidningen som pdf!