Kaniner som husdjur

Populärt sällskapsdjur med särskilda behov. Djurens Värld besöker en kaningård utanför Stockholm för att se hur uppfödningen av kaniner som sällskapsdjur kan gå till. Läs reportaget och få tips på hur man bäst håller och sysselsätter kaniner i hemmiljö. Sidan 8.

Vilda djur i världen

Sedan 70-talet har den biologiska mångfalden runt om på jorden minskat med 68 procent, enligt senaste rapporten från Världsnaturfonden, WWF. Läget är katastrofalt för många arter men det finns ljusglimtar och vissa möjligheter att vända utvecklingen. Sidan 13.

Hjälp djuren i vinter

Olika arter klarar kalla och snörika vintrar olika bra. Men vad ska man mata djuren med? Och ska man ställa ut vatten? Det och mycket annat tipsas om på sidan 18.

LEDARE

SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis ger exempel på med- och motvind i arbetet med djurskydd.

Klicka på omslaget nedan för att läsa tidningen som pdf!