Länsstyrelsen: Om du ser eller tror att ett djur far illa ska du göra en anmälan till djurskyddshandläggaren hos din länsstyrelse.

Välj din länsstyrelse

Under varje län finns oftast en flik under djur och natur med telefonnummer till länets djurskyddshandläggare.

Du kan också göra en anmälan till polisen som vidarebefordrar anmälan till Länsstyrelsen om de inte själva har möjlighet att handlägga ärendet.

En anmälan kan göras anonymt.

Det kan ta lång tid innan en anmälan behandlas och djuren omhändertas. Det är viktigt att du som anmäler fortsätter att anmäla om du misstänker eller ser att djur plågas och vanvårdas. Det ger tyngd åt myndigheterna att utreda om en djurägare har många anmälningar emot sig. Myndigheterna gör vad de kan men har ofta små resurser tillsatta för djurskyddsärenden.