Djurskyddspolisen tar hand om:
• Lösspringande djur
• Bortsprungna djur
• Upphittade, tama, döda djur
• Upphittade, vilda, döda djur
• Hundar och andra djur i varma bilar

Det är polisens roll att utreda om en anmälan rör sig om ett brott, till exempel djurplågeri.
Polisen kan starta en förundersökning. Det innebär att du får berätta om vad du sett, grannen blir förhörd och eventuellt andra vittnen.
Finns det tillräckliga bevis för brottet lämnas ärendet över till åklagare. Därefter bedömer åklagaren om bevisen är tillräckliga för att väcka åtal. Djurplågeri är ett brott som kan leda till böter eller fängelsestraff.
Polismyndigheten kan också omhänderta djur som är utsatta för lidande. Det är Länsstyrelsen som beslutar vad som ska ske med djuret, exempelvis om det ska säljas, överlåtas eller avlivas. Länsstyrelsen verkställer sina egna beslut.

Är ärendet akut med ett pågående brott eller angrepp, där du ser ägaren misshandla djuret eller där djuret attackerar människor eller andra djur ring 112.
Vill du anmäla ett försvunnet djur kan du ringa polisen eller via göra en anmälan online.

Polisen: Telefonnummer 114 14