Din kommun har ansvar i vissa djurskyddsfrågor, exempelvis:

  • Störningar från djur
  • Vilda djur i tätbebyggda områden
  • Luktproblem från djur
  • Tillstånd för giftiga ormar och ödlor
  • Gödselspridning

Har du frågor om djurskydd i din kommun kan du kontakta dem eller deras djurskyddshandläggare. I många fall hänvisar de till Länsstyrelsen.
Alla Sveriges kommuner