Hotade exotiska fåglar

Några av världens mest levande och unika papegojor är på gränsen till utrotning. Flera miljoner vildfångade fåglar säljs varje år på den internationella marknaden. En stor del av den här handeln är laglig, men den illegala handeln med utrotningshotade arter är omfattande. Nedan är en samling av papegojor som anges som Akut hotad och hotad på IUCN: s röda lista.

15 papegojor är listade som Akut hotad på IUCN: s rödlista. Detta är den högsta nivån av brådskande om en arts population och signaler om att de är extremt nära utrotning om inte brådskande och ständiga åtgärder vidtas. 33 andra rödlistade, nästan alla med en minskande populationsutveckling.
Nästan 100 andra papegojarter är listade som sårbara eller nära hotade. 19 är officiellt listade som utdöd.

För en art som officiellt anges som Akut hotad på rödlistan måste särskilda kriterier uppfyllas som anges i IUCN-rödlistade kategorier och kriterier.

Dessa inkluderar populationsstorlek, delpopulationer, hur många vuxna individer (som kan reproducera sig) finns kvar, reduktion av vuxna individer under en angiven tidsperiod och många andra faktorer.

För mer info:
IUCN
EU Wildlife Trade
TRAFFIC