I början av september startade SDF en namninsamling för att uppmana Stena Line att sluta transportera ej-avvanda kalvar från Irland till Frankrike. Det svenska rederiet transporterar årligen över 100 000 unga kalvar på ett sätt som strider mot EUs regler. Den 18 november överlämnades närmare 23 000 namn till Stena Lines ledning, med krav att transporterna ska stoppas.

Som tidigare (7 sept 2020) redovisats på denna sida startade SDF, tillsammans med Eyes on Animals, Ethical Farming Ireland och L214, en namninsamling för att få Stena Line att sluta med transporter av ej-avvanda, tre veckor gamla kalvar från Irland till Frankrike.

Transporten sker med djurtransportlastbilar och tar vanligen mellan 23-29 timmar från pålastning till avlastning. Under denna tid får kalvarna ingen mjölkersättning, bara dricksvatten. Detta är ett brott mot EUs djurtransportförordning 1/2005, som säger att ej-avvanda kalvar måste utfodras minst var artonde timme. EU-förordningens foderintervall är i sig mycket långt, svenska riktlinjer är att ej-avvanda kalvar ska få mjölkersättning minst var åttonde timme. Trots att transporterna bryter mot EUs djurtransportregler agerar de irländska myndigheterna inte.

SDFs namninsamling avslutades den 5 november och hade då fått ihop totalt 22 882 underskrifter från Sverige och resten av världen, några så långt bort som från Japan, Australien och USA. Namninsamlingen resulterade också i att den svenske europaparlamentarikern Fredrick Federley skickade en skriftlig fråga till EU-kommissionen (Fredrick Federley reagerar på Stena lines kalvtransporter) där han undrar: 1) Vilka åtgärder planerar kommissionen för att stoppa brotten mot EUs djurtransportlagar? och 2) Planerar kommissionen att öka och skärpa kontrollerna för att säkerställa att fartyg som transporterar djur uppfyller EUs djurtransportlagar?

Den 18 november överlämnade SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis, tillsammans med Lesley Moffat som är verksamhetsledare för Eyes on Animals (EoA), de insamlade underskrifterna till två företrädare för Stena Lines styrelse. SDF och EoA kräver att Stena Line slutar transportera kalvar från Irland till den europeiska kontinenten. Organisationerna satte som delmål att inga kalvar yngre än två månader ska transporteras inom ett års tid. På sikt ska inga kalvar alls transporteras då Irland har goda förutsättningar att själv ta hand om och föda upp sina kalvar.

Företrädarna för Stena Line tog emot namnlistorna och lyssnade på våra krav. Inga löften gavs under uppvaktningen men en fortsatt dialog i frågan kommer att ske mellan rederiet och SDF + EoA. SDFs förhoppning är att via löpande diskussioner med Stena Line kunna avsluta kalvtransporterna från Irland helt. Den aktuella namninsamlingen var avgörande för att starta förhandlingarna.