På förekommen anledning vill SDF påminna om att det är förbjudet att ta djur, även övergivna, ur naturen under längre tid än ca 48 timmar för andra än de människor som är utbildade och godkända viltrehabiliterare. För att bli godkänd av länsstyrelsen krävs att man har en anläggning och kompetens passande för den aktuella djurarten.
Naturhistoriska riksmuseet får enligt uppgift från TV4 in många samtal från människor som undrar hur de bäst kan flytta och ta hand om igelkottar. Även SDF har fått signaler om att såväl igelkottar som andra vilda djur hålls eller flyttas av välmenande människor. Men att ta hem vilda däggdjur är olagligt i Sverige.

Det är svårt och kräver mycket erfarenhet att sköta och mata ett vilt djur på rätt sätt. Vilda djur blir dessutom mycket stressade av att hållas i fångenskap. Därför finns det lagregler som säger att bara utbildade människor får hålla vilda djur, och bara så länge som krävs för att djuret ska kunna släppas ut igen efter t ex en skada.

Så även om du har de bästa intentionerna, spärra inte in eller flytta ett vilt djur.

Läs gärna mer på KFVs (Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt) hemsida: klicka här

Det är bara godkända rehabiliterare som får hålla vilda djur i fångenskap. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket utfärdar rehabiliteringsgodkännanden efter ansökan. För att bli godkänd krävs att rehabiliteraren har en anläggning och kompetens passande för den aktuella djurarten.