Efter några år av minskad användning, ökar åter det totala bruket av antibiotika till djur inom EU. Flera länder med export till Sverige bidrar till ökningen.
När den Europeiska veterinärorganisationen, EMA, rapporterade om förbrukningen av antibiotika till djur inom EU under perioden 2011-2014 var det i flera avseenden en dyster läsning. Trots problematiken med multiresistens ökar återigen förbrukningen och nivån för 2014 är i princip tillbaka på 2011 års nivå.

– Förra året var jag mycket mer positiv än i år. Det jag såg som positiva trender då är mycket mer osäkert i år, säger Christina Greko, antibiotikaexpert på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, till Dagens Nyheter.

Snittet för de 25 EU länderna i rapporten ligger 2014 på 158 milligram antibiotika per kilo djurkropp. Högst förbrukning har Spanien med cirka 419 mg/kg, medan förbrukningen i Sverige ligger på 11,5 mg/kg, vilket är mer än tio gånger lägre än EU-snittet.

Sverige står för cirka en promille av totalanvändningen av antibiotika inom EU och är också ett av få länder som varje år minskat sin förbrukning. Spanien, Portugal och Polen är bland de länder som, trots höga nivåer, i stället stadigt ökar sin förbrukning.

Polen är ett land Sverige importerar allt mer kött från och de kan inte förklara sin ökade användning, vilket är mycket bekymmersamt.

Svenska Djurskyddsföreningen ser allvarligt på denna utveckling. Hög antibiotikaanvändning är inte bara problematiskt ur resistenssynpunkt, utan brukar också vara en indikation på dålig djurhållning. Sveriges relativt sett låga förbrukning är ett gott skäl att välja svenskt kött och vi hoppas att allt fler offentliga upphandlare väljer att göra detta.