Svenska Djurskyddsföreningen har utsett Inge Skog, ledamot av Lunds djurförsöksetiska nämnd, till Årets djurvän. Prisutdelningen ägde rum på SDFs årsmöte den 25 maj 2023 i Stockholm.

Fil. dr. Inge Skog har varit engagerad i frågan om djurförsök i över tre decennier. Sedan 1992 är han ledamot av Lunds djurförsöksetiska nämnd. Där sitter han som djurskyddsrepresentant och kan som sådan se till att djuren som används i forskningssyfte får en drägligare tillvaro, till exempel att försöken ska utföras med skonsammare metoder eller med färre djur. Som ledamot i nämnden kan man också yrka på att ett försök inte alls ska genomföras.

Priset som Årets djurvän får Inge Skog med motiveringen: ”Med kunskap för utbildning delar du med dig av dina kunskaper inom ett komplext område.”

Grattis till priset, Inge Skog!

– Tack, det är mycket hedrande och roligt att djurförsöken uppmärksammas. Det händer tyvärr alltför sällan.

Hur ser du på framtiden när det gäller djurförsök?

– Det utvecklas fantastiska djurfria alternativ men staten och det allmänna måste ge mycket mer pengar till detta. Det är skamligt lite som satsas på det.

Det finns sju djurförsöksetiska nämnder i Sverige och i varje nämnd sitter 13 ledamöter: sex forskare/djurskötare, fyra lekmän som nominerats av politiska partier, två som representerar djurskyddsorganisationer plus en jurist som ordförande. SDF har en av de båda ordinarie djurskyddsplatserna i samtliga nämnder.

På bilden ses SDFs ordförande Lillemor Wodmar och Årets djurvän, Inge Skog, vid prisutdelningen den 25 maj 2023.