Svenska Djurskyddsföreningen har tillsammans med ett antal andra organisationer skrivit en debattartikel om betesrätten för kor. Texten publicerades i Upsala Nya Tidning idag 22 december 2022. Ifrågasättande av betesrätten för kor är inget nytt. Från både bransch och politiskt håll har under de senaste åren föreslagits att det svenska kravet på att kor ska få komma ut på bete ska luckras upp eller helt tas bort.  

Fler, inte färre djur, bör få komma ut på bete. Utöver att betet är positivt för djurvälfärden fyller betande djur en viktig funktion på naturbetesmarker där de bidrar till den biologiska mångfalden. Det är problematiskt att medlemsförening i LRF ansöker om att 1500 kor att vara inomhus i 1,5 år.

Frågan har aktualiseras igen i och med att föreningen Växa Sverige har ansökt till Uppsala djurförsöksetiska nämnd, om att få genomföra ett försök där 1500 kor ska hållas inomhus under 18 månader, över betessäsongen 2023. Nämnden kommer att behandla ansökan någon gång efter nyår. Det borde vara en ickefråga att ställa sig, om kor behöver få komma ut på bete eller inte anser Svenska Djurskyddsföreningen tillsammans med åtta andra föreningar och organisationer.

Läs hela debattartikeln här. Debattartikel Betesrätt