Manimalis är en ideell organisation som i 30 år har sammanställt en rapport med fakta, statistik och forskning från hela världen om sällskapsdjurens positiva inverkan på människors hälsa och välbefinnande. Men även på samhället i stort. I år (2020) publicerades den sista Manimalisrapporten. Organisationen lades ner den 31 december 2019.
Manimalis har under årtionden arbetat för att djur ska bli en accepterad och naturlig del i vårt samhälle. Vi mår bra av djur, det är konstaterat i både svenska och internationella studier. Att klappa ett djur sänker blodtryck och puls, minskar ångest och ger ökad social förmåga. Idag är sociala tjänstehundar accepterade som bra komplement i vård och omsorg.

Manimalis motto var ”Det är en mänsklig rättighet att ha sällskapsdjur i livets alla skeden, från vaggan till graven. Det förutsätter givetvis ett ansvarsfullt djurägande.” Därför verkade Manimalis för ökad forskning om samspelet mellan djur och människa. Man hade ett nära samarbete med svenska och internationella organisationer med motsvarande uppdrag. Manimalis stöttade också de lagar och riktlinjer som skapar förutsättningar för god djurhållning och ett ansvarsfullt djurägande.

I den sista Manimalisrapporten kan du bland annat läsa om den nya djurskyddslagen 2019, forskning som visar att djur gör oss friskare och om nya djurslag i olika djurassisterade insatser. Men även information om djurorganisationer. För den som vill arbeta med djur finns information om den växande kategorin djuryrken och hur du redan efter grundskolan kan påbörja din utbildning.

De senaste Manimalisrapporterna kan laddas ner här.