Människans isolering på grund av coronaviruset tycks ha gett ny plats åt djuren. Runt om i världen rapporteras nu om vilda djur som utforskar de folktomma städerna.
När stora delar av världen har stängt ner, skolor, företag och människor sitter i karantän ligger många städer öde. Något som fått till exempel flockar med rådjur och hjortar att inta parker och fotbollsplaner i Colorado, USA. En förklaring skulle kunna vara att de närliggande naturområdena nu i allt högre omfattning används av människor för motion och rekreation, vilket fått djuren att förflytta sig.

I Barcelona, Spanien, har man kunnat se vildsvin på gatorna och från Japan kommer rapporter om hjortar längs öde tågstationer. I kuststaden Llandudno i Wales har vilda kashmirgetter, som normalt håller till utanför staden, börjat dyka upp på gatorna.

Och i Chiles huvudstad Santiago sågs nyligen en puma mitt i de centrala delarna.

– Det här var en gång deras hemvist som vi stal från dem, säger Marcel Giagnoni, chef för Chiles jordbruks- och boskapstjänst som hjälpte polisen att fånga kattdjuret.