I förra veckan kom domen mot Arlabonden som stod åtalad för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen gällande en gård med mjölkkor. Hudiksvalls tingsrätt motiverar sitt domslut bland annat med att den veterinärmedicinska utredningen är undermålig och att det saknas inspektion av varje enskilt djur.

Fallet fick stor uppmärksamhet när SVTs Uppdrag granskning i början av 2020 avslöjade allvarliga missförhållanden på en gård med mjölkkor i Hälsingland. Gården är en av flera tusen gårdar som levererar mjölk till Arla och var sedan 2010 anmäld till Länsstyrelsen i Gävleborg 38 gånger, vilket framkom i Uppdrag gransknings program. Korna var magra, smutsiga och levde under misärliknande förhållanden. Djurhållaren har hela tiden nekat till brott, bland annat med hänvisning till att hen inte haft ansvar för djuren under den tidsperiod som åtalet avsåg.

Hudiksvalls tingsrätt friar nu Arlabonden från både djurplågeri och brott mot djurskyddslagen, med hänvisning till bristande förundersökning:

“Ett krav man kan ställa på den utredning som åklagaren presenterar inför rätten är att alla nödvändiga utredningsåtgärder har vidtagits, så att utredningen får en sådan robusthet att den för domstolen duger för en slutsats i saken utan rimligt tvivel. Brister i detta avseende skall inte drabba den tilltalade utan får bäras av åklagaren”, står att läsa i domen.

Tingsrätten skriver vidare att det saknas dokumentation av iakttagelser, utöver enklare kryssförfarande utifrån schabloner, och att någon utredning inte har gjorts om respektive djur och dess historia.

SDF lämnade i slutet av januari 2020 in en JK-anmälan mot Länsstyrelsen i Gävleborg med anledning av myndighetens handläggning av ärendet. Enligt SDFs uppfattning var länsstyrelsens agerande inte tillräckligt kraftfullt då brister i skötseln av djuren hade påpekats under lång tid.

– Många fel har begåtts av alla inblandade: dels av djurägaren men också av länsstyrelsen, som trots 38 anmälningar och konstaterade brister vid inspektion, inte har agerat tillräckligt kraftfullt. Det är fel begångna på djurens bekostnad. Det är alltid djuren som blir lidande, säger SDFs ordförande Lillemor Wodmar.

Foto: SVT