Ett flertal fall av duvpest har nyligen hittats bland vilda duvor på Gotland. Viruset kan inte smitta människor men däremot tamfåglar. Djurägare uppmanas vara vaksamma på sjukdom hos sina tamfåglar och hålla strikta smittskyddsbarriärer.
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har analyserat en av de döda duvorna som nyligen påträffades vid Lokrume på Gotland. Provresultaten visar att det är ett virus av en sort som funnits i Sverige sedan 2003.

Viruset är inte farligt för människor men det kan smitta alla typer av fåglar, även tama. Duvpest kan orsaka en mycket smittsam sjukdom bland fjäderfän som heter newcastlesjuka. Sjukdomen har drabbat svenska tamfåglar flera gånger, senast 2018.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda smittskyddsrutiner. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom, säger Lotta Hofverberg på Jordbruksverket.

SVA påpekar att det alltid är viktigt att förhindra såväl direkt som indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare uppmanas därför hålla strikta smittskyddsbarriärer genom bland annat skobyte, handtvätt och se till att ge mat och vatten åt fjäderfä under tak.