Vår beskyddare, H.M. kung Carl XVI Gustaf, firar 50 år på tronen. Svenska Djurskyddsföreningen uppmärksammar det genom att skänka en gåva till stiftelsen Ungt Ledarskap.

Ända sedan tidig barndom har Kungen intresserat sig för natur och friluftsliv. Det har lagt grunden för ett långvarigt engagemang i frågor rörande miljö och naturvård. Kungen har även ett stort djurintresse och är beskyddare av Svenska Djurskyddsföreningen. Kungligt beskyddarskap ger tyngd åt verksamheten, framför allt genom att det ökar uppmärksamheten och medvetenheten kring föreningens frågor.

För att visa vår uppskattning för Kungens engagemang för djur och natur skänker Svenska Djurskyddsföreningen i samband med 50-årsjubileet 25 000 kronor till stiftelsen Ungt Ledarskap, i enlighet med Kungens önskemål.

”Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsen bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap”, skriver Kungahuset på sin hemsida. Insamlade medel används till utbildninganslag för unga ledare.