Vill du hjälpa djuren som drabbas av kriget i Ukraina? Svenska Djurskyddsföreningen har startat en insamling till förmån för djuren i kriget. Vi dubblar alla bidrag vi får in och skickar pengarna till organisationer som hjälper djuren på plats i Ukraina och intilliggande länder.

Paraplyorganisationen Eurogroup for Animals, där Svenska Djurskyddsföreningen är medlemmar, har satt samman en lista på organisationer som jobbar med djurskydd i Ukraina. Det finns också organisationer som jobbar i Rumänien, dit många djur kommer från kriget i Ukraina. Vi kommer att välja ut en eller flera av dessa organisationer och skänka din dubblade gåva dit.

Swisha ditt bidrag till 123 09 607 08 och märk insättningen med UKRAINA. Det går också bra att sätta in bidraget på SDFs plusgiro: 69 32 68-5, märk även denna med UKRAINA. 

Varmt tack för att du hjälper till!