Igelkottarna har minskat kraftigt i antal det senaste decenniet och är sedan 2020 rödlistad i SLUs Artdatabank. En stor orsak till minskningen, och att de på vissa håll helt har försvunnit, är biltrafiken. Hjälp gärna igelkotten genom att beställa SDFs skylt ”Varning för igelkottar”.
Under de senaste tolv åren beräknar Artdatabanken att 40 procent av igelkottspopulationen har försvunnit vilket är anledningen till att den sedan förra året klassas som nära hotad (NT) i Rödlistan 2020. Utöver biltrafiken som dödar många igelkottar varje år anses den även känslig för miljögifter, mer så än andra däggdjur. Ett annat hot är rovdjur, framför allt grävling och i vissa fall berguv.
Hjälp igelkotten – varna bilister! Igelkotten är ett nattaktivt djur och kan vara svår att se när den ger sig ut i trafiken. SDFs skylt är utformad som ett vägmärke och är gjord på en hållbar metallplatta med reflekterande yta.

Pris: 150 kr inkl frakt.

Här kan du beställa skylten