Elva länder slöt upp bakom Sveriges krav om skärpta tag mot plågsamma djurtransporter, då frågan togs upp i Bryssel i måndags.
Efter sommarens avslöjanden rörande de fruktansvärda djurtransporterna som varje dag går genom EU till Turkiet lovade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att lyfta frågan om den dåliga efterlevnaden av regelverket med sina kolleger i Bryssel. Ett löfte som nu blivit verklighet.

Elva länder, bland dem Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna, slöt upp bakom Sveriges krav om bättre efterlevnad av unionens regler kring djurtransporter då frågan togs upp under jordbruksministrarnas möte i måndags.

Enligt ATL var Bucht efteråt förvånad över det starka stödet för den svenska linjen.

– Och många av dem, och det överraskade mig ännu mer, pratade om att det behövs en översyn av regelverket, sa ministern.

Sven-Erik Bucht vill se en färd mot svensk djurskyddslag, med maxlängd för

transporter och hårdare krav på utrymme och viloperioder. Han konstaterar att det är en gammal käpphäst för Sverige och att han inte är den första ministern att prata djurtransporter när EU:s jordbruksministrar möts.

– Det är en fråga som har aktualiserats av Sverige vid många tillfällen, och kanske upplevts som lite hopplös. Jag tycker ändå att det finns ett hopp, nu börjar andra länder röra sig i den här frågan.

I samband med det svenska initiativet informerade EU-kommissionen om att man planerar extra många granskningar av medlemsländernas hantering av djurtransporter nästa år.

Enligt EU-kommissionens planer kommer även den djurvälfärdsplattform för utbyte av erfarenheter och goda exempel på djuromsorgsområdet, som Sverige också drivit, att ha sitt första möte under det första halvåret 2017.

Källor: Lantbruk & Skogsland, ATL – Lantbrukets Affärstidning