Djurungar är mycket sällan övergivna av sina föräldrar. Du gör bäst i att låta dem vara. Varje vår tas djurungar som påträffas i marker och bebyggelse om hand av människor som bryr sig. Men bristen på kunskap gör att de istället dör efter några dagar i deras vård, ofta  för att de får felaktig diet. Jan-Åke Hillarp, viltrehabiliterare från KFV Skanör, berättar om vad som gäller och vad man ska tänka på.
I Sverige har vi en lagstiftning som förbjuder att man tar in vilda djurungar under deras fredningstid och förbjuder privatpersoner att hålla vilda djur i mer än 48 timmar.

Viljan att ta hand om upphittade ungar styrs för det mesta av medkänsla men djurungar sköts bäst av sin egen art och bör därför inte tas in i onödan.

Mänsklig beröring skrämmer inte
Det finns missuppfattningar om vilda djurungar hos många människor. Teorin att djur inte tar tillbaka ungar som rörts av människa är inte sann. Undantag kan finnas, men ungar som redan etablerat ett förhållande till sin mamma lämnas inte om de luktar människa eller rovdjur. Mamman känner igen dem inte bara på doften utan även på läte och utseende. Det är bara längden på vistelsen hos människor som kan störa detta förhållande. Fåglar har överhuvudtaget inga problem med att acceptera sina ungar efter mänsklig beröring.

Det innebär inte att man ska kela med upphittade ungar eftersom alla aktiviteter runt ungen drar räv och kråkfåglar. Risken ökar därmed för dem att dö genom rovdjursangrepp. Mänsklig lukt och mänsklig aktivitet betyder för många vilda djur att det finns mat i närheten, vilket leder till aktivt födosök och upptäckt av de tryckande ungarna.

Tänk efter före
Dödligheten är som störst hos alla vilda djur under deras första levnadsmånader. Det är naturens gång. Det finns därför ingen anledning att plocka in koltrastungar för att katter stryker i trädgården och samma sak gäller för fiskmåsungar på parkeringsplatser eller industriområden. Det är bättre att prata med kattägarna så att de håller sina katter inne under födselsäsongen. En förklarande skylt på lämpligt ställe är heller inte fel.

 

 

Följande punkter ska man tänka på när man påträffar en ”övergiven” djurunge:

  • Djurungar ska aldrig betraktas som övergivna om inte mamman påträffats död.
  • Misstänks en fågelunge vara övergiven ska den övervakas dolt på långt håll och under många timmar för att konstatera att den inte matas. Har du inte tid att övervaka den, betrakta den inte som övergiven.
  • Vilda djur får inte omhändertas av privatpersoner mer än 48 timmar. Timmar som kan bli förödande för en djurunge, om man inte har kunskap om hur den ska skötas.
  • Tänk på att föräldrarna är bäst på att föda upp sina egna ungar. I vissa fall duger dock fosterföräldrar av den egna arten.
  • Om du är tveksam, ta alltid kontakt med någon som kan arten innan du tar in ungen som du tror är övergiven.
  • Fler djurungar dör varje år på grund av missriktad djurvänlighet än av att folk låtit bli att ingripa.