Även om de större majbrasorna i år är inställda kanske en del planerar att elda i mindre sällskap. Men tänk på djuren innan brasan tänds – den blir ofta en dödsfälla för igelkotten och andra djur.
Varje år bränns ett antal vilda djur till döds i våra majbrasor på Valborgsmässoafton.

Rishögar som samlats på tomter och andra ställen har i regel legat en längre tid och hunnit bli hem för olika smådjur som igelkottar, harar och fåglar. För igelkotten är det den perfekta boplatsen: mysigt, ombonat och skyddat. Men istället för att fly undan när elden tänds har igelkotten en tendens att rulla ihop sig till en boll och brasan blir en oundviklig dödsfälla.

För att försäkra sig om att inga djur bosatt sig i rishögen kan man lyfta på riset med en kratta eller sticka in en lång gren. Är det en mindre brasa kan man enkelt flytta eller lasta om rishögen för att på så sätt kontrollera att inga djur gömmer sig i riset.

Om man vill hjälpa igelkotten – som minskar i antal och nu klassas som ”nära hotad” i senaste Rödlistan 2020 – är det bra att låta rishögen på tomten förbli otänd.

Ett annat tips är att spara lövhögar under buskarna så att de kan bygga bo där. Om man vill stödmata igelkottarna kan man lägga ut lite kattmat. De äter normalt skalbaggar, larver och daggmask men även skadeinsekter som vi kanske har försökt bespruta bort. Undvik därför om möjligt bekämpningsmedel i trädgården. Vatten att dricka under varma sommarmånader är också till stor hjälp.