Har EU-kommissionen agerat felaktigt på medborgarinitiativet End The Cage Age? Ja, det anser den europeiska djurskyddsorganisationen Eurogroup for Animals. Över 30 av Eurogroup for Animals medlemsorganisationer, varav Svenska Djurskyddsföreningen är en, har gjort ett officiellt klagomål till EU:s Ombudsman för att få frågan prövad.

EU-kommissionen har brutit sitt eget löfte om att ge förslag på en ny djurskyddslagstiftning senast det tredje kvartalet 2023, och kan därmed ha brutit mot regelverket för medborgarinitiativ.

Medborgarinitiativ är ett viktigt demokratiskt verktyg inom EU. Vid End The Cage Age, ett medborgarinitiativ från 2021, samlades över 1,4 miljoner namnunderskrifter in med krav på att införa förbud mot att hålla lantbruksdjur som hönor, suggor och kalvar i bur. Kommissionen gjorde då utfästelsen att se över djurskyddslagstiftningen på området, och att komma med ett nytt lagförslag senast det tredje kvartalet i år. Idag vet vi att kommissionen har skjutit upp denna del av lagförslaget till en obestämd framtid. Att göra ett klagomål till EU-ombudsmannen är en del av den demokratiska processen i EU.

Läs pressmeddelandet från Eurogroup for Animals här.