Regeringens utredare vill att krav på märkning och registrering av katter införs i lagen om tillsyn över hundar och katter, något som välkomnas av SDF.

Den 27 september offentliggjordes regeringens utredning om märkning och registrering av katter. Utredaren Ulrika Geijer föreslår att krav på märkning och registrering av katter införs i lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen). Lagen reglerar idag krav på märkning och registrering av hundar. Geijer föreslår att dessa bestämmelser ändras så att de också kommer att omfatta katter och deras ägare. Jordbruksverk ska enligt utredningen föra ett centralt register över hund- och kattägare (hund- och kattregistret). Ägaren av djuret ska låta registrera sitt ägarskap i registret.

För att höja katternas status måste det tydliggöras att det innebär ett ansvarsfullt åtagande att skaffa katt och att det är förknippat med vissa skyldigheter, poängterar Ulrika Geijer. Den som äger en katt måste vara beredd på och ha faktiska möjligheter att uppfylla de grundläggande kraven på god djurhållning som anges i lagstiftningen, skriver utredaren. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

SDF välkomnar rapporten och hoppas att riksdagen nu beslutar enligt utredarens förslag. Den fullständiga rapporten kan hämtas här.