Att så många har valt att skaffa hund under coronapandemin väcker oro hos både Hundstallet och andra organisationer som arbetar med omplaceringar. Många har inte tänkt igenom sitt hundköp och risken finns att hundarna kommer att överges när allt fler återvänder till sina arbetsplatser.
Antal registrerade hundar har ökat markant under 2020 och 2021 och bara under juli månad i år registrerades över 8000 nya hundar, en ökning med nästan 40 procent sedan april, enligt Jordbruksverket. Ända sedan ökningen började har det varnats för, bland annat av Svenska Kennelklubben, att många hundar kommer att behöva omplaceras.

På Hundstallet har man sett en liten ökning av antalet omplaceringar till följd av pandemin men man befarar att det kommer att öka till hösten.

– Vi är oroliga för att människor inte har tänkt igenom sitt liv och att det kommer uppstå en situation där många får problem när de återgår till arbetsplatsen, säger Per Leander, verksamhetschef på Hundstallet i en intervju med Aftonbladet.

Organisationen Hundar utan hem ser dock en markant ökning redan nu.
– Vi ser en kraftig ökning av förfrågningar på svenska omplaceringar. Det vi ser är att hundarna är yngre än vad de brukar vara, runt ett och ett halvt år, säger Tove Eriksson, kommunikationsansvarig på Hundar utan hem till TV4 Nyheterna.